Έκθεση στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας στο Αίθριο Δημοτικού Μεγάρου με θέμα "Ταξίδι στον χρόνο"


Αύγουστος 2017
Στο Θέρμο της Αιτωλοακαρνανίας, στο κέντρο της ελληνιστικής Αιτωλικής Συμπολιτείας

(18 - 25/8/2017, εγκαίνια Παρασκευή 18 Αυγούστου 8.00 μ.μ.).