Ο Νώντας στο δέκατο έκτο Δημοτικό σχολείο Αθηνών


Ο λαϊκός ζωγράφος Νώντας Ρεντζής μαζί με τον Χρήστο Καλουντζόγλου (διευθυντή έκδοσης του "ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ" Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε.) πέρασε ένα πρωινό μαζί με τα παιδιά της Τρίτης και Έκτης τάξης του 16ο Δημοτικού σχολείου Αθηνών.Χρησιμοποιώντας τους πίνακες του σαν αφορμή, ξεκίνησε την διήγηση του για το πως έσπερναν το στάρι όταν ήταν στην ηλικία τους και έφτασε μέχρι του μύλους και το αλεύρι... που θα έφθανε με τον γάιδαρο στο σπίτι για να γίνει το πιο πολύτιμο και νόστιμο ψωμί.Ο Χρήστος δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από την παραστατικότητα του ζωγράφου! Οι μαθητές, καλά διαβασμένοι... στο τέλος έκαναν τις ερωτήσεις τους και μια όμορφη αναμνηστική φωτογραφία ήταν το καλύτερο δώρο για τον ζωγράφο μας.


Στο τέλος τα παιδιά με ένα στόμα είπανε : μάθαμε ότι για να φτιάξουμε ψωμί χρειαζόμαστε αλεύρι, νερό, αλάτι, ζύμη και πολλή αγάπη...