Πρόσωπα


Γεώργιος Παπανικολάου
Γιάννης Σκαρίμπας


Εγκαρτέρηση 50*40 εκ.